Tilbage
K O M M U N E P L A N

På baggrund af den nye databeskyttelsesforordning er muligheden for at abonnere på nyheder om vedtagene kommuneplaner, lokalplaner og øvrige temaplaner på dette site blevet nedlagt, og vi har slettet alle registrerede personoplysninger.  

Hvis du fremover ønsker at blive orienteret om Aalborg Kommunes lokalplaner og kommuneplaner, skal du i stedet tilmelde dig nyhedsbrevene ’Lovpligtige annoncer’, ’Referat fra Byrådet’ og/eller 'Referat fra By- og Landsskabsudvalget'.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside via nedenstående links:

Lovpligtige annoncer:
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/lovpligtige-annoncer/nyhedsbrev-lovpligtige-annoncer

Byrådet:
https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet

By- og Landskabsudvalget:
https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget