Kommuneplan forsiden

Tillæg 6.022 - Byudviklingsplan for Frejlev med miljørapport

 

Aalborg Byråd godkendte den xx.xx.xxxx et forslag til kommuneplantillæg 6.022 for Frejlev.

 

I perioden

xx. til xx

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

 

Planen består af:

 

 

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her. (opdateres)

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette Valentiner, tlf. 9931 2227.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xxxx 2020 fremsendes til: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 6.022 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Kommunens planer Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Opsamling på fordebat

By- og Landskabsudvalget godkendte den 7. september opsamling på fordebat for Byudviklingsplan for Frejlev. 

Som en del af opsamlingen på fordebatten blev det vurderet hvilke af de forslåede byområder og forbindelser, der vil blive arbejdet videre med.

Forslag Til Byomraader Fra Opsamling Paa Fordebat Frejlevpdf
Forslag til byområder, baseret på fordebatten.
Styrkede Forbindelser
Forslag til forbindelser der kan styrkes i byudviklingen, baseret på fordebatten.

Fordebat

Aalborg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Frejlev, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Frejlev er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra den 16. marts til den 20. april 2017, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen i Frejlev, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde på Frejlev Skole (Hjemmeområde 3), onsdag den 5. april 2017 kl. 19 - 21. Her vil der være mulighed for at bidrage med idéer og nye perspektiver til den kommende planlægning. Alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Mette Valentiner Nielsen på tlf. 9931 2227 og/eller e-mail mette.nielsen@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 20. april 2016 på:

plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Bagsidekort Stor Frejlev

Oplæg fra borgermøde i Frejlev den 5. februar 2017

Opsamling fra workshops til borgermøde den 5. april

Bemærkninger fra fordebatten for byudviklingsplan for Frejlev

By- og Landskabsudvalget 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Frejlev

Bilag til 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Frejlev