Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan Vadum

Aalborg kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan i form af et kommuneplantillæg for Vadum, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Vadum er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra 15. januar til 12. februar 2019, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen og konkrete tiltag i Vadum, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde i Vadum Kultur- & Idrætscenter, Søndermarken 20, Vadum

 Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19:00 - 21:00

alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her. 

Vadum Byudviklingsplan _4_forslag _600 Pixel

Vadum Maj 2018 001

Vadum Maj 2018 005

IMG_8150

 

 

10-01-2019