Kommuneplan forsiden

Fordebat om Byudvikling i Gl. Hasseris

Borgermøde vedr. Gl. Hasseris

Der inviteres til borgermøde vedr. byudviklingen af Gl. Hasseris, da der er igangsat en fordebat, der diskuterer den generelle byudvikling i Gl. Hasseris, som området har gennemgået de seneste år. Der stilles spørgsmål til, om hvad der skal ske med landsbyen og dens identitet fremover.

Derfor indbyder rådmand Hans Henrik Henriksen og Aalborg Kommune til

Borgermøde på Hasseris Gymnasium
mandag d. 27. maj 2019, kl. 19:00-20:30.

Der er mulighed for at spørge rådmanden og medarbejdere fra By- og Landskabsforvaltningen til borgermødet.

Program (foreløbigt):
19.00 Velkommen v/ rådmand Hans Henrik Henriksen
19.10 Fordebat v/ afdelingsleder Henrik Thomsen
19.25 Spørgetid - Workshop ved borde med rådmanden og medarbejdere fra Aalborg Kommune
20.20 Afrunding v/ rådmand Hans Henrik Henriksen
20.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at se dig!

Deltag I Debatten Om Gl Hasseris

Beskrivelse af planlægningen
Der ønskes at igangsætte en planlægning for en udstykning til et boligområde ved Bygaden 20. Arealet er i dag udlagt til boliger og grønt område, og de eksisterende boliger bevares. Det afgrænsede område er ca. 17.000 m2. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan med en miljøvurdering, der muliggør en byudvikling på området. Yderligere informationer om planlægningen kan findes på linket her.

Aalborg Kommune ejer et par grunde i Gl. Hasseris som de ønsker en byudvikling på, med henblik på boliger. Arealerne er Gl. Hasseris Børnehave, 3.000 m2, og Materialegården med tilhørende grønne område, ca. 32.500 m2.

Aalborg Kommune har i den seneste tid modtaget forespørgelser på enkelte udstykninger i området. Da der er udstykningsforbud i gældende lokalplan 05-022 medtages ønskerne i fordebatten.

På baggrund af de overstående punkter ønsker Aalborg Kommune en fordebat, der diskuterer den generelle byudvikling i Gl. Hasseris.
Glhasseris Udstykninga
Kort over fordebatområdet og opmærksomhedspunkter i forhold til planforhold.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:
- Hvordan skal Gl. Hasseris udvikle sig?
- Hvilken type boliger ser man i Gl. Hasseris?
- Hvordan skal den grønne struktur sikres / gøres mere tilgængelig?

Foreløbig tidsplan
Fordebatten udsendes i en 4 ugers offentlig høring i foråret 2019. Det forventes, at planforslaget for Bygaden 20 kan godkendes endeligt medio 2020, mens fordebatten for hele Gl. Hasseris afventer indkommende bemærkninger for at vurdere om der skal ske planmæssige ændringer.

Deltag i debatten
Hvis du har ideer, synspunkter og forslag til fordebatten, bedes du sende dem til Aalborg Kommune, så de kan indgå i det videre planarbejdet. De skal være modtaget senest den 31 maj 2019 på:

E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Dette debatmateriale og yderligere oplysninger om projektet, kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommuneplan.dk under Nyheder.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Sofie Larsen, tlf. 99 31 20 31, sofie.larsen@aalborg.dk