Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej

Deltag i debatten

Forside_Fordebat-Alleskolen_m-fl

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område i det nordvestlige Vejgaard. Det betyder, at der skal udarbejdes nye planer, og i den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen.

Der indbydes derfor til debat, hvor alle i perioden fra d. 15. marts til d. 26. april 2019, har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Debatemner
Hvordan kan den forestående byfortætning blive en gevinst for bydelen? 

Projekterne skal gennem deres arkitektur og struktur formidle en bygningsmæssig overgang mellem etageboligerne i Øgadekvarteret og villaerne i Vejgaard.
Hvad tænker du, at ’bygningsmæssig overgang’ betyder netop her?

De tre projekter repræsenterer alle en byfortætning. Rammerne for denne skabes bl.a. af nærheden til BRT-stationen i Bornholmsgade.
Hvad betyder ’byfortætning’ - i relation til BRT for dig?

Der er ønske om et højhus i 16 etager, som en visuel markering af hjørneejendommen Østre Alle/Sohngårdsholmsvej. I dette materiale vises visualiseringer af et tårn i hhv. 11 og 14 etager.
På netop denne placering, og med øje for Byrådets vedtagne strategi om byfortætning ved BRT, er der så særlige hensyn der skal tages når der bygges højt?

Området fremtræder med en tydelig grøn profil i dag.
Er der særlige elementer i den nuværende grønne struktur, du særligt ønsker bevaret, når byudviklingen går i gang?

Er der i øvrigt særlige forhold, der skal lægges til grund for den konkrete planlægning for gennemførslen af de tre projekter?

Send dine kommentarer
Har du ideer eller forslag til fordebatten, kan du sende dem til Aalborg Kommune i fordebatperioden den 15. marts til den 26. april 2019.

Send dem til: plan.udvikling@aalborg.dk

eller

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mrk. “Byudvikling ved Karnersvej”

Spørgsmål Vedr. fordebatten og den kommende planproces kan rettes til planlægger Martin Heide tlf. 9931 2036 eller plan.udvikling@aalborg.dk


BORGERMØDE
Der vil blive afholdt et borgermøde tirsdag d. 9. april kl. 19-21 i Aulaen på Filstedvejens skole. Her vil der være mulighed for at høre mere om de tre projekter, ligesom det vil være mulighed for at drøfte idéer og ønsker til den kommende planlægning.
(Bemærk: Mødet er pga. mange tilmeldinger flyttet fra det oprindeligt udmeldte - Foredragssalen på Vejgaard Bibliotek - og til Filstedvejens skole) 

Tilmeld dig borgermødet via nemtilmeld

Byudviklingsønsker
Aalborg kommune har modtaget ønske om planlægning for tre boligprojekter i det nordvestligste Vejgaard – på kanten af ’Eternitten’ og ’Øgadekvarteret’, der ikke kan realiseres inden for de gældende kommuneplanrammer 4.1.B5 og 4.1.O44.

Alle tre projektområder indeholder i dag bebyggelser, der i overvejende grad trænger til forskønnelse eller fornyelse. Projekterne ligger ’side om side’ og vil ændre karakteren af området og udtrykket mod de omgivende veje. For at se udviklingen i et helhedsperspektiv ønskes det, at der gennemfører en fælles fordebat for de tre projekter, hvor disse kan debatteres.

Projektområderne ligger i krydsfeltet mellem dels den kommende BRT og Østre Alle, men også mellem villabyen på ’Gug-Trandersbakken’ og etageboligerne i Øgadekvarteret. Projekterne skal dermed formidle denne bymæssige overgang samtidigt med, at der skal arbejdes med en bæredygtig byudvikling, der understøtter BRT og de byudviklingsmuligheder nærheden hertil giver. 

Debathæfte
Som inspiration til debatten, har kommunen udarbejdet en debatfolder, der sætter ord og billeder på nogle af de emner der kan have betydning for den kommende planlægning. I materialet præsenteres også de tre projekter nærmere. 

Læs debathæftet Fordebat om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej.

Status

Folder-forside_fordebat_alleskolen_mfl

Åben debathæftet ved at klikke på billedet herover.