Kommuneplan forsiden

Fordebat for udvidelse af boligområde i Gug - Ådalsbakken

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde syd for Sdr. Traners Vej i Gug, jf. kort nedenfor, på matrikel 3a, 2h, 2ch og 2g, Gug by, Sønder Tranders.

Området er godt 7,7 ha og er i dag anvendt til bl.a. landbrugsdrift. Området ligger i byzone.

Området er afgrænset mod nord af Sdr. Tranders Vej og mod syd af jernbanen.

Luftfoto af planområdet ses ovenfor.

Beskrivelse af kommende ændringer
I Gug er det attraktivt at bosætte sig, og der er stor efterspørgsel på boliger. For at sikre mulighed for at bygge nye boliger mod syd i Gug, starter Aalborg Kommune nu en planlægningsproces op for området vist på kortet ovenfor.

De eksisterende boliger i planområdet (Sdr. Tranders Vej nr. 40, 48 og 54) er der ikke planer om at ændre, så i lokalplanen vil der for disse ejendomme være samme muligheder i fremtiden, som de har i dag.

Spørgsmål til debat
- Hvad mener du om, at der bygges boliger i området?

- Hvad er dine ønsker til områdets indhold og udnyttelse?

- Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen – både i forhold til byen og til nærområdet?

- Er der særlige forhold der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg kommune vurdere den videre proces for områdets fremtid. Det vil blive vurderet, om der skal igangsættes en videre planlægningsproces. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til et kommuneplantillæg med rammeændringer og et forslag til en lokalplan, som begge vil komme i offentlig høring i 8 uger senere i 2019.

Deltag i debatten
Hvis du har kommentarer til den foreslåede planlægning, vil By- og Landskabsforvaltningen (Plan og Udvikling) gerne høre fra dig, så bemærkningen kan indgå i den videre proces.

Fordebatten afholdes efter planlovens § 23 stk. c og varer 4 uger fra den 28. januar til den 25. februar 2019.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag frem til 25. februar 2019 til e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk 

Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte By- og landskabsforvaltning, Anne Rodil, tlf. 9931 2041 eller på e-mail.

Dette debatmateriale kan også ses på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommuneplan.dk under Nyheder.