Tilbage
K O M M U N E P L A N

Deltag i fordebat om Byudvikling ved Gigantium

INDBYDELSE TIL DEBAT
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for en ny bydel ved Gigantium. Det betyder, at der skal udarbejdes nye planer for området. I den forbindelse vil vi gerne høre, hvilke ønsker og ideer borgerne har til udviklingen.

Derfor indbydes der til en fordebat, hvor alle i perioden fra 5. oktober til 2. november 2018 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Der vil også blive afholdt et idéværksted den 24. oktober, hvor der vil være mulighed for at høre mere om de foreløbige tanker der er for området, samt være mulighed for at drøfte ideer og ønsker. Til de tilmeldte vil der blive serveret bæredygtige drikkevarer og et måltid.

Tv 230912 Gigantium Eh Web

Illustration fra arkitektkonkurrencen “City In Between” i 2014. Tegnestuen Vandkunsten.

ET GODT FUNDAMENT TIL EN BÆREDYGTIG BYDEL

Vest for Aalborg Universitets hovedcampus i det østlige Aalborg ønsker Aalborg Kommune at planlægge en ny bydel, der kan danne rammen for det gode liv for omkring 4.000 nye beboere. Målet er at udarbejde en samlet udviklingsplan og et nyt plangrundlag for det godt og vel 48 hektar store fremtidige byområde.

Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og styrkepositioner kan danne rygraden for udviklingen af en bæredygtig og aktiv bydel. Nærheden til sports-faciliteter, aktivitetstilbud og natur lægger op til at sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt i den kommende bydel.

Sammen med en høj grad af tilgængelighed til flere transportformer, herunder primært den nye BRT (+BUS) forbindelse, bliver området attraktivt for bosætning af målgrupper med en sund livsstil og målgrupper med mulighed for reduceret bilejerskab.

Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner og Universitetshospitalet som nærmeste naboer, er forholdene optimale for en vidensdrevet og international bydel.

Hvad gør den fremtidige bydel til et godt sted at bo?
Der kan være emner, der prioriteres forskelligt fra menneske til menneske. Hvordan og hvorfor skal man forholde sig til en så stor byudvikling, som man måske er nabo til eller selv bor i området.

For at komme godt i gang, har vi udpeget en række emner, vi synes kan have betydning for udviklingen af ‘Den Gode By’:

Identitet!
Er jeg “Gigantiumnit” eller “Fjelshøjbo”? Lever jeg efter et særligt bæredygtigt værdisæt, eller er det, det sunde liv, der gør, at jeg føler mig hjemme i den nye bydel?

Mobilitet!
I Denmark har en person i gennemsnit 2,9 ture om dagen. Dette bruger vi ca. 57 minutter af dagens 24 timer til. Hele landet tilbagelægger på denne måde 190 mio kilometer om dagen. Hvordan hænger hverdagen bedst sammen for dig? Hvad vil du bruge dagens 24 timer på?

Natur!
Hvad betyder det for dig at have adgang til natur og grønne friarealer og parker?

Tryghed!
Hvad skal der til, for at du føler dig tryg fra morgen til aften? Hvad skal der til for, at vi igennem alle aldre kan bevære os frit og trygt i byen?

Hverdagsliv!
I hvilke rammer blomstrer et godt naboskab? Hvilke tilbud skal der være adgang til for at have et velfungerende hverdagsliv? Hvad er gode mødesteder?
Listen er ikke udtømmende og vi ser frem til at høre netop din mening.

Send dine synspunkter, ideer og ønsker
Fordebatten gennemføres i perioden fra 5. oktober til 2. november 2018.

Vi vil gerne modtage dine ideer på e-mail til:
plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling,
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby.
Vi foretrækker dog elektronisk post (e-mail).

INVITATION TIL IDÈværksted 

Alle borgere og interesserede inviteres til at deltage i et idéværksted den 24. oktober fra kl 17-19 i Gigantium.

Da vi gerne vil invitere alle borgere, vil der både være aktiviteter til de små og de store, fx ‘Tegn din drømmeby’ eller ‘En kulturhistorisk byvandring’. På værkstedet vil der være mulighed for at drøfte og udveksle ideer, synspunkter og ønsker.
Vi sørger for et simpelt men bæredygtigt måltid samt drikkevarer til de tilmeldte.

HUSK tilmelding via www.aalborg.dk/gigantiumkvarteret
senest d. 22 oktober 2018.

Yderligere informationer
Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte:
By- og Landskabsforvaltningen, Plan&Udvikling,
Mario Hesse, tlf.: 9931 2202 eller mail:
mario.hesse@aalborg.dk.

 Byudvikling Ved Gigantium Forside Link Folder

 Gigantium Diagram Fordebat

 

 

 Den nye bydel kan være med til at binde tilstødende bydele sammen.

 

Værdier_Gigantium

Forslag til udviklingsmål der kan præge en bæredygtig byudvikling.
Fordebat_oversigtskort_GigantiumProjektområdets afgrænsning og delområder