Tilbage
K O M M U N E P L A N

Fordebat om butikker på Nordhavnen i Nørresundby

Byrådet har godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende en ændring af bymidteafgrænsningen i Nørresundby

Fordebatten
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning, der muliggør nye butikker på den centrale havnefront i Nørresundby. Ønsket udløber af kommunens planer om at igangsætte en byomdannelse af Nørresundby Havnefront øst for Limfjordsbroen, hvor det forudsættes, at området omdannes fra et industri- og erhvervsområde til en integreret ny bydel i Nørresundby midtby med blandet bolig og erhverv.

Ønsket om nye butikker i området kan ikke realiseres, med mindre den eksisterende bymidteafgrænsning for Nørresundby - som er fastlagt i kommuneplanens hovedstruktur - ændres til også at omfatte en del af Nørresundby Havnefront. En sådan ændring kræver en fordebat - en offentlighedsfase, hvor myndigheder, foreninger og borgere kan få lejlighed til at drøfte forslaget.

Fordebatten går forud for et eventuelt videre planlægningsarbejde, med udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, hvor der søges redegjort for ændringen af bymidteafgrænsningen samt en lokalplan der forholder sig mere detaljeret til bestemmelserne for detailhandel (størrelse, placering mv.), trafikafvikling og parkering, arkitektur samt udformningen af de omkringliggende arealer. Fordebatfolderen kan ses her.

Endvidere er der mulighed for at se rapporten: "Nordhavnen, Nørresundby - Vurdering af en ny butiks effekter på trafik, byliv og detailhandel samt forholdet til Planloven" her.

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 16. februar til den 19. marts 2013.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 19. marts 2013. Supplerende spørgsmål kan rettes til Karin Højlund, 9931 2236, e-mail kah-teknik@aalborg.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan& Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

e-mail: plan.byg@aalborg.dk

16-02-2013