Tilbage
K O M M U N E P L A N

Tillæg 1.048 for et område ved Fyensgade

Aalborg Byråd godkendte den 22. oktober 2018 et forslag til kommuneplantillæg for 1.048

I perioden

25. oktober 2018 til den 21. december 2018

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Laura Lyhne, tlf. 99312039.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 21. december 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 1.048 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Miljørapporten er udarbejdet som en del af lokalplan 1-4-112. Klik her for at se den samlede rapport.

 

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
22-10-2018