Kommuneplan forsiden

Tillæg 10.014 for vindmøller i Nørrekær Enge

Aalborg Byråd godkendte den 22. maj 2017 et forslag til kommuneplantillæg 10.014 for vindmøller i Nørrekær Enge.

I perioden

29. maj til den 18. august 2017

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 10-7-103.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Peter Serup, tlf. 99312240.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 18. august 2017 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 10.014 er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
22-05-2017