Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd

Aalborg Byråd godkendte den 8. oktober 2018 et forslag til kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af Aflastningsområde City Syd.

BEMÆRK:
Aalborg Kommune har modtaget en bemærkning fra Erhvervsstyrelsen om, at linket til den uddybende redegørelse, der skal udarbejdes ved planlægning for udvidelse af aflastningsområder, ikke virker i det forslag til kommuneplantillæg 3.030, der er indberettet til det statslige register Plandata.dk. Dette medfører, at kommunen ikke kan vedtage planen, før en fyldestgørende redegørelse har været i høring som en del af planforslaget.

Endvidere bemærker Erhvervsstyrelsen, at der skal fremgå en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd af retningslinje 7.1.2, der er en del af det fremlagte planforslag.

Begge forhold er indarbejdet i forslag til Kommuneplantillæg 3.030, hvor den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd sættes til 35.000 m2, så området kan rumme de store udvalgsvarebutikker, det er tiltænkt, og så retningslinjen ikke bremser for en evt. mindre udvidelse af IKEA.

Samtidig suppleres den offentlige høring, så det nu bliver muligt

at komme med bemærkninger til forslag til Kommuneplantillæg 3.030

i perioden

16. november 2018 – 14. december 2018

 Planen består af:

 

Kort City Syd

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 3-6-112.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette Kristoffersen, tlf. 9931 2220.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 23. november 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet af screeningen er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplan 3-6-112. Klik her for at se den samlede rapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her: 

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
08-10-2018