Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 4.032 for Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård

Aalborg Byråd godkendte den 12. august 2019 et forslag til kommuneplantillæg 4.032 for området ved Techcollege ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej i Vejgård.

I perioden

16. august til den 01. november 2019

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Sammen med kommuneplantillægget godkendte byrådet udkast til lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Louise Studstrup, tlf. 99312222.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 01. november 2019 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 4.032 og lokalplan 4-1-110 er der udarbejdet en miljøscreening, hvilket har udløst en miljørapport efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Klik her for at se den samlede rapport.

12-08-2019