Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.047 for lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken

Aalborg Byråd godkendte den 25. marts 2019 et forslag til kommuneplantillæg 4.047 for lokalcenter mv. ved Hadsundvej.

I perioden

29. marts til den 24. maj 2019

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgaard.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Annemarie Straarup Pedersen, tlf. 9931 2224.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 24. maj 2019 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 4.047 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Miljørapporten er udarbejdet som en del af lokalplan 4-1-111. Klik her for at se den samlede miljørapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
25-03-2019