Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.054 for området ved hjørnet af Sohngårdsholmsvej/ Universitetsboulevarden

Aalborg Byråd godkendte den 26. februar 2018 forslag til kommuneplantillæg 4.054 for området ved hjørnet af Sohngårdsholmsvej/Universitetsboulevarden.

I perioden

2. marts 2018 til 27. april 2018

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres forslag til lokalplan 4-1-112.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Annemarie Straarup Pedersen, tlf. 99312224.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest 27. april 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 4.054 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
26-02-2018