Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.059 for nyt centerområde ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej

Aalborg Byråd godkendte den 11. februar 2019 forslag til kommuneplantillæg 4.059 for nyt centerområde ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej.

I perioden

15. februar til 12. april 2019

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres forslag til lokalplan 4-4-118.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mario Hesse, tlf. 99312202.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest 12. april 2019 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 4.059 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Miljørapporten er udarbejdet som en del af lokalplan 4-4-118. Klik her for at se den samlede miljørapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
11-02-2019