Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.067 Erhvervsområde syd for Aalborg Universitetshospital

Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2020 et forslag til kommuneplantillæg 4.067 for udlæg af et erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder med mulighed for at etablere et busdepot mellem det nye Universitetshospital og HMK Bilcon nord for Gistrup.

I perioden

2. oktober 2020 til den 27. november 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne-Vibeke Skovmark tlf 9931 2243.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 27. november 2020 fremsendes via kontaktformularen til:

www.aalborg.dk/kontakt

Sideløbende med arbejdet med kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet, som er i høring sammen med kommuneplantillægget.

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes sammen med lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

 

 

 

 

 

PART_1571659480533_250 Pixel

PART_1571659466073_250 Pixel

28-09-2020