Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.020 - Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (supplerende høring)

Aalborg Byråd godkendte 11. december 2017 forslag til kommuneplantillæg 5.020 for Vodskov by.

Planforslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018.

Grundet indsigelser vedrørende væsentlige forhold i relation til byudviklingsplanen er det foreslåede plangrundlag blevet ændret på nogle punkter.

By- og Landskabsudvalget godkendte den 3. maj 2018 at sende ændringerne i supplerende høring.

I perioden

7. maj til 4. juni 2018

er ændringerne fremlagt i supplerende høring.

 

Ændringerne der er i supplerende høring drejer sig om følgende kommuneplanrammer og retningslinjer:

Derudover er byudviklingsplanen og redegørelsen med miljørapport justeret på enkelte punkter som følge af ændringerne og indsigelserne:

Indsigelserne kan ses her.

Bemærkninger til den supplerende høring

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til den supplerende høring skal de senest 4. juni 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby Eller på e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Hele byudviklingsplanen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller om du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne-Vibeke Skovmark tryk her.

Fordebat I perioden fra 23. november til 21. december 2016 har der været afholdt en fordebat om byudviklingsplanen i form af et kommuneplantillæg for Vodskov By. I fordebatten modtog Aalborg Kommune 34 bemærkninger. Se bemærkningerne m.m. fra fordebatten herunder bemærkningerne fra borgermødet her. Henvendelserne er behandlet af By- og Landskabsudvalget 23. marts 2017. Bemærkningerne til planlægningen er indgået i arbejdet med dette kommuneplantillæg. Øvrige bemærkninger er videresendt til rette myndighed i Aalborg kommune.

Miljøvurdering Det er vurderet, at kommuneplantillægget ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer af eksisterende planer. Derfor er det besluttet, at udarbejde en miljørapport for kommuneplantillægget.

 IMG_5350 Kirke Nyhed _200 Pixel

DSC01684_200 Pixel (1)

DSC01688_200 Pixel

Indsigelser/bemærkninger fra offentlighedsfasen se her.

Byudviklingsplan for Vodskov i populærudgave se her.

Debatoplæg til byudviklingsplanen for Vodskov se her.

03-05-2018