Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.026 - Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 28.09.2020 et forslag til kommuneplantillæg 5.026 for Vadum. 

I perioden

2. oktober til 27. november 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes borgermøde den 22. oktober 2020 kl. 19 - ca. 20.30 i Vadumhallen (kultursalen).

Tilmelding er nødvendig (af hensyn til Corona). Der er maksimalt plads til 130 tilmeldte personer. Man skal sidde ned under arrangementet.

Du skal tilmeldes her: https://blf.nemtilmeld.dk/

Husk at medbringe mundbind, som skal anvendes, når du skal finde en siddeplads eller hvis du vil stille spørgsmål.

Planen består af: 

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 9931 2233.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 27. november 2020 fremsendes til: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 5.026 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby