Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.029 Kartoffelmelsfabrik nord for Langholt

Aalborg Byråd godkendte den 9. november 2020 et forslag til kommuneplantillæg 5.029 for en udvidelse af Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel ved Langholt.

I perioden

13. november 2020 til den 15. januar 2021

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Cecilie O. Jensen, tlf. 2096 4449.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 15. januar 2021 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes sammen med lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
09-11-2020