Kommuneplan forsiden

Tillæg 6.022 - Byudviklingsplan for Frejlev med miljørapport

Tillæg 6.022 - Byudviklingsplan for Frejlev med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2019 et forslag til kommuneplantillæg 6.022 for Frejlev.

 

I perioden

6. januar til 24. februar 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

 

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette Valentiner, tlf. 9931 2227.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 24. februar 2020 fremsendes til: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 6.022 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

 

Samlede indsigelser til forslag til kommuneplantillæg 6.022