Kommuneplan forsiden

Tillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 15. juni 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 6.023 med miljørapport for Svenstrup By.

I perioden

19. juni til den 1. september 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her

Selve byudviklingsplanen er også lavet i en layoutet udgave, se her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Lise Overby Nørgård, tlf. 9931 2059.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 1. september 2020 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 6.023 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby