Kommuneplan forsiden

Tillæg 7.013 - Byudviklingsplan for Gistrup med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2019 et forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup.

I perioden den 20. december 2019 til den 21. februar 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring (forlænget med en uge, dvs. 9 uger i alt, pga. juleferien).

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne Rodil, tlf. 9931 2041.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 21. februar 2020 fremsendes til: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 7.013 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
16-12-2019