Kommuneplan forsiden

Tillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 27. august 2018 forslag til kommuneplantillæg nr. 9.015 for Byudviklingsplan for Hals.

I perioden

31. august til den 26. oktober 2018

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Der afholdes borgermøde på Hals Skole den 25. september 2018 kl. 19-21.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Kortene i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan fungerer således, at den nye planlægning vises ovenpå gældende planlægning. Det kan gøre ændringer svære at se – ikke mindst når der er tale om omfattende ændringer, som i dette tilfælde. Fx viser kortene i de enkelte kommuneplanrammer de gældende rammenumre fra gl. Hals Kommune og ikke de nye numre. Der henvises til før og efter-kortene i redegørelsen.

Du kan læse om processen indtil nu under "Baggrund og formål" i redegørelsen.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Alex Tolstrup, tlf. 9931 2085.

Bemærkninger til forslaget
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 26/10 2018 fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 9.015 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
27-08-2018