Kommuneplan forsiden

Tillæg for 9.017 Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Aalborg Byråd godkendte den 31. august 2020 et forslag til kommuneplantillæg for 9.017 Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

I perioden

4. september til den 30. oktober 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 9-6-109.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99312211.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 30. oktober 2020 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 9.017 og lokalplan 9-6-109 er der udarbejdet en miljørapport (VVM). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Klik her for at se den samlede rapport.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
31-08-2020