Kommuneplan forsiden

Tillæg til Planstrategi 2016

Tillæg til Planstrategi 2016 vedrørende udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder er vedtaget af byrådet i Aalborg Kommune den 19. juni 2017.

Baggrunden for tillægget er, at den moderniserede planlov giver kommunerne nye muligheder for udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Muligheden kan kun bringes i spil ved at ansøge Erhvervsministeren om at medtage de kommunale ønsker i et Landsplandirektiv, der skal udarbejdes 2018. De kommunale ønsker skal være forankret i en Planstrategi, og de skal være fremsendt til ministeren inden den 15. oktober 2017.

Tillæg til Planstrategi 2016 er fremlagt til offentlig debat fra den 23. juni til den 25. august 2017.

Alle bemærkninger til Tillæg til Planstrategi 2016 vedrørende udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder kan indsendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på mail til: plan.udvikling@aalborg.dk 

KLIK HER for at se Tillæg til Planstrategi 2016.

Forside NY

Miljørapport

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Aalborg Kommune har udarbejdet en miljørapport for Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen.

Klik her for at se Miljørapporten.

19-06-2017