Tilbage
K O M M U N E P L A N

Vejledende filmspots

Her finder du vejledende eksempler på, hvad en kommuneplan indeholder, og hvordan du bruger planen - fx hvordan du bevæger dig rundt i planen eller hvordan du udskriver hele planen eller dele heraf. Vejledningerne er lavet som filmspots med lyd.

Du kan vælge mellem:                                       (TRYK NEDENFOR PÅ DEN FILM DU VIL SE)

1. Introduktion til den digitale kommuneplan

2. Eksempel på mål og visioner for et kommuneplanområde

3. Eksempel på Byrådets perspektiver for en bydel

4. Eksempel på bestemmelser i en kommuneplanramme

5. Sådan finder du let bestemmelser for en given adresser (Hvad gælder for mig?)

6. Sådan får du indflydelse på planlægningen

7. Sådan skriver du ud

20-12-2002