Skovrejsning

Skovrejsning i Aalborg kommune har en væsentlig samfundsgavnlig funktion og er en parameter for varig beskyttelse af grundvandet.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Forøge skovrejsningsarealet i Aalborg kommune fra 7 % til 12 %.
Særlige interesser
 • Rekreativ interesse.
 • Samfundsfaglig funktion og effekt af skovrejsning.
 • Fortrinsvis bynær skovrejsning.
 • Sikring af kvaliteten af drikkevandet.
Nye muligheder
(eksempler)
 • Samarbejde mellem Aalborg kommune og Grundvandssamarbejdet i Aalborg-området om at effektuere byrådets beslutning om at øge skovarealet.
 • Skov giver varig beskyttelse af grundvandet og fungerer som filter for regnvandet. Skov filtrerer luften for skadelige partikler og binder store mængder CO2.
 • Skovnatur indeholder på lang sigt, den største biologiske mangfoldighed af dyr og planter.
 • Skov er danskernes foretrukne rekreative interesse – vandring som mountainbike.
 • Skovrejsning er med til at skabe bedre og mere attraktive boligområder, øger livskvaliteten og værdien af de nærliggende boligområder.
 • Udover kommunens skovtilplantning er der mulighed for tilskud til privat skovtilplantning.
 • Naturstyrelsen deltager med skovrejsning af større skovområder.

 

25-11-2013