Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 5.024 for boliger ved Vester Halne Vej i Vadum

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget laves samtidig med lokalplan 5-1-105 for at muliggøre boligbebyggelse syd for Vester Halne Vej og øst for Rullebanen.

Med tillægget overføres en del af rammeområde 5.1.H1 Charles Lindberghs Vej for erhverv til rammeområde 5.1.B1 Søndermarken m.m. for boliger.

Arealet har ligget uudnyttet hen som erhvervsareal, og nu ønsker Aalborg Kommune at ændre anvendelsen og udvikle arealet.

Det er et areal på ca 61700 m² der overføres til 5.1.B1 Søndermarken m.m.

 5 024 Rammer Foer (1)
Gældende kommuneplanrammer

 5 024 Rammer Efter (1)
Nye kommuneplanrammer

I bybeskrivelsen for Vadum tilføjes ovennævnte areal under afsnittet Byudviklings- / Byomdannelsesområder. Her tilføjes teksten: "I området syd for Vester Halne Vej og øst for Rullebanen forventes opført 32 tæt-lav boliger (rammeområde 5.1.B1)."

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et støjnotat for de eksisterende virksomheders støjmæssige belastning af området.

 

 

28-08-2017