Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse tillæg 6.006, Flødalen

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanramme 6.1.H5 Flødalen i kommuneplanen for Sydvest-området.

Baggrunden for kommuneplantillæg 6.006 er, at Byrådets forslag til den fremtidige udnyttelse af erhvervsarealet nu er konkretiseret - se forslag til Lokalplan 02-035 - Erhverv, Flødalen, Svenstrup.

Lokalplanen fastlægger de nærmere bestemmelser for bebyggelser og anlæg i et erhvervsområde Syd for Svenstrup by.

I forhold til de eksisterende kommuneplanrammer for rammeområde 6.1.H5 Flødalen, er der foretaget følgende ændringer:

  • I den tidligere kommuneplan var højden max. 10 m. Dette er suppleret med, at enkelte bygningsdele må være op til 15 m.
  • I den vestlige del af området gives der mulighed for tungere erhverv, hvorfor miljøklassen er ændret fra max. 3 til max. 5.
10-10-2005