Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.1.1 Nye erhvervs­områder


 

Nye erhvervsområder byggemodnes etapevis og under hensyn til ressourcer, landskab og bymiljø.

Den specifikke anvendelse i de enkelte erhvervsområder fastlægges i kommuneplanrammerne ud fra deres egnethed for trafikal belastning og inddeles i:

  • Områder til virksomheder med stor godstransport.
  • Områder til virksomheder med stor persontransport.
  • Områder til virksomheder med stor persontransport og publikumsorienterede funktioner.
  • Områder med begrænset trafikal belastning af hensyn til bymiljøet.
Bemærkninger til retningslinien

En etapevis udbygning af kommuneplanlagte arealer, kan sikres på to måder:

  • Lodsejeren fastlægger gennem sin byggemodning, hvor og hvordan han vil påbegynde området. Ved kommunale byggemodninger giver metoden god kontrol.
  • Større erhvervsarealer underopdeles i flere rammeområder. Efter Planlovens § 11b, stk.1, pkt. 12 kan byrådet i kommuneplanen fastlægge rammer for rækkefølgen af arealernes anvendelse.

Den specificerede anvendelse i forhold til transport, publikumsorienterede funktioner og bymiljø fremgår specifikt af kommuneplanens rammer, by- og bydelsbeskrivelser.

Forskning Og Innovation _300 Pixel (1)
Områder med nærhed til forskning og innovation.
Iværksætteri -innovation _300 Pixel (1)
Fokusområder for iværksætteri og innovation.
Synlighed _erhverv _300 Pixel
Områder med stor synlighed.
23-01-2017