Tilbage
K O M M U N E P L A N

4 Erhverv

I følge planlovens § 11a, stk. 1 pkt. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

23-11-2009