Tilbage
K O M M U N E P L A N

8.1.1 Offentlig service

 • Servicefunktioner og oplevelsesprægede byfaciliteter, som kræver meget stort befolkningsunderlag, placeres trafikalt hensigtsmæssigt i Aalborg på arealer udlagt til offentligt formål.
 • De servicefunktioner, der understøtter målene om midtbyen som regionens kulturelle og kommercielle centrum, og kan opnå synergi gennem samspil med eksisterende kulturelle faciliteter og arrangementer, søges lokaliseret i midtbyen.
 • Servicefunktioner, som er væsentlige for at fastholde og udvikle attraktive oplandsbyer, lokaliseres i hovedbyerne eller i byer som de i øvrigt har en særlig relation til. Lokaliseringen skal ske på arealer udlagt til offentligt formål eller, -ved mindre funktioner - integreret i de enkelte byområder.
 • I de enkelte byer og bydele, skabes der mulighed for udvikling af det nære idræts- og fritidsliv. Der skabes mulighed for at kultur- og fritidsaktiviteter med særlig betydning for den pågældende by eller bydels særpræg kan udbygges og omdannes.
 • I Aalborg skabes mulighed for fastholdelse og udvikling af store idræts- og fritidscentre med et koncentreret udbud til et stort publikum. Der skabes mulighed for, at flere bydele kan være fælles om servicetilbud. Der kan, efter en nærmere vurdering, lokaliseres ikke-lokalorienterede servicefunktioner i bydelene og i hovedbyerne.
  Der skal sikres mulighed for at servicefunktioner, som orienterer sig mod borgerne i de øvrige byer, kan etableres og opretholdes dér.
  Der skal skabes mulighed for funktionsmæssigt fleksible borgerhuse uden for Aalborg og for at flere byer kan være fælles om servicefunktioner.
 • Kulturelle og sociale institutioner, samt andre bymæssige faciliteter og servicefunktioner, skal så vidt muligt integreres med andre byfunktioner.
 • Ved lokalisering af institutioner og offentlige- og private servicefunktioner skal der tages hensyn til samspillet med andre byfunktioner og den trafikale tilgængelighed.
Bemærkninger til retningslinien

Hovedbyerne der defineret i "Den bypolitiske strategi".

Kun når der er tale om særlige institutionslignende boliger, indgår boliger for ældre ikke i den fysiske planlægning på lige fod med andre boliger.

Lokalisering af institutioner og offentlige- og private servicefunktioner skal generelt ske under hensyn til

 • mulighed for samspil med andre byfunktioner,
 • afledt trafik,
 • støj o.a. miljøforhold,
 • bygningsudtryk og størrelse,
 • tilgængelighed for relevante trafikarter,
 • udsigt og adgang til natur- og rekreative områder,
 • adgang til relevante offentlige og private servicefunktioner,
 • mulighed for alternering med andre beslægtede funktioner,
 • mulighed for anvendelsesskift.

Offentlige servicetilbud, institutioner o.a., kan alt efter størrelse og karakter placeres i B-, C-, D- og O-områder. (Se bilag J).

 

Offentlige servicetilbud omfatter bl.a.:

 • Universitet og andre højere læreanstalter
 • Sygehuse
 • Teatre og museer
 • Gymnasier
 • Biblioteker
 • Administrationskontorer med borgerbetjening
 • Fodboldbaner,
 • svømmehaller
 • Plejehjem og ældrecentre
 • Bo-enheder
 • Hjemmehjælp
 • Børnepasningstilbud
 • Fritidstilbud for børn og unge
 • Skoler
23-11-2009