Tilbage
K O M M U N E P L A N

8 Offentlig service

Ifølge planlovens § 11 a nr. 2 skal kommuneplanen skal indeholde retningslinier for

  • beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner,
  • beliggenheden af offentlige institutioner,
  • serviceformål,
  • byomdannelsesområder m.v.,

Endvidere kan kommuneplanen i henhold til planlovens § 11 b stk. 2 indeholde retningslinier for andre forhold end de nævnte.

23-11-2009