Tilbage
K O M M U N E P L A N

11.2.8 Graveområder for råstofindvinding ved Mjels


 
  • I graveområdet ved Mjels (se ovenstående kort) kan der i delområderne indvindes råstoffer for en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år og fra åbne brud på mere end 25 ha.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinjen for graveområdet ved Mjels er fastlagt i forbindelse med de nødvendige udarbejdelser af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for råstofområder med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år, og fra åbne brud på mere end 25 ha.

For Dankalks indvinding i den nord østlige del, er der udarbejdet en VVM-redegørelse med MV-vurdering i 2010.

For de 2 øvrige delområder i den syd vestlige del ejet af Mjels Østergaard Kalkværk, er der udarbejdet en VVM-redegørelse med MV-vurdering i 2013.

Indvindingsområdet er beliggende i et område, der er udpeget som "område med særlige drikkevandsinteresser". Derfor skal der i forbindelse med indvinding og efterbehandling i området stilles vilkår, der sikrer beskyttelse af grundvandsressourcen.

Projekterne og dets virkninger på miljøet er beskrevet i to VVM-redegørelser med miljøvurdering, og vilkår for graveområdet fastlægges i råstoftilladelsen.


Gummihjulslæsser i Dankalks kalkgrav i Mjels

Mjels Østergaard Kalkgrav
27-05-2013