Tilbage
K O M M U N E P L A N

11.4.5 Landvinding

  • Der kan ikke opføres bebyggelse eller anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse, bortset fra erhvervshavneanlæg, andre overordnede infrastrukturanlæg eller allerede godkendte udlæg.
  • Der kan etableres en fremrykning af kysten inkl. ny kystbeskyttelse på Stigsborg Havnefront som en del af forureningshåndteringen fra Kemira-grunden.
Bemærkninger til retningslinien

Opfyldning på søterritoriet skal som udgangspunkt undgås, for at de naturgivne forhold så vidt muligt kan opretholdes i kystområderne, så de dynamiske processer mellem land og hav kan forløbe uhindret.

10-02-2020