Tilbage
K O M M U N E P L A N

12.1.2 Restaurering af vandløb

  • Vandløb med forbedringsmuligheder via restaurering kortlægges inden 2010 og en prioriteret rækkefølge for projekter udarbejdes ligeledes inden for tidsfristen.
Bemærkninger til retningslinien

I bestræbelserne på at opnå målopfyldelse i 2015 vægter Aalborg Kommune inden for rammerne af vandplanerne vandløbsrestaureringer. Vandløb med forbedringsmuligheder via restaurering kortlægges inden 2010. En prioriteret rækkefølge for projekter udarbejdes, når vandplanerne foreligger og der er klarhed over statens finansiering af de nødvendige indsatser.

Finstrup
Finstrup
23-11-2009