Tilbage
K O M M U N E P L A N

13 Infrastruktur og trafik

Ifølge Planlovens §11a, pkt. 4 skal Kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af trafikanlæg.

23-11-2009