Tilbage
K O M M U N E P L A N

14.2.11 Udskiftning

Eksisterende møller kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af:

  • at møllernes placering ikke ændres
  • at møllernes fysiske dimensioner (navhøjde, rotordiameter m.v.) ikke ændres og 
  • at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau.
  • at bestemmelserne i medfør af planloven i øvrigt overholdes.
Bemærkninger til retningslinien

Udskiftning af ældre vindmøller på møllernes oprindelige placering er ofte ikke ønskværdigt eller muligt, fordi den teknologiske udvikling af vindmøller hidtil har betydet stadigt større og mere effektive møller.

De større nye møller har helt andre konsekvenser for miljø og landskab end de gamle. Til gengæld producerer nye store møller langt mere el, end de små gamle.

23-09-2013