Tilbage
K O M M U N E P L A N

14.2.4 Udformning og udseende

  • Vindmøller skal fremstå ensartede mht. farve (lysegrå) konstruktion (rørtårn), udformning (størrelse samt forholdet imellem navhøjde og rotordiameter), omløbshastighed og omdrejningsretningen skal være med uret, betragtet med vinden. Såvel møllevinger som tårne skal fremstå refleksfrie. Møllerne skal forsynes med 3-bladede rotorer.
  • Forholdet mellem rotordiameter og navhøjden skal være 10-35 %. I området Nørrekær Enge skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjden alene være mindst 10%.
  • Vindmøllerne må ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Dog må vindmølleproducentens logo (firmanavn) være synligt på vindmølletoppen (huset), såfremt det ikke vurderes at fremtræde visuelt dominerende i forhold til omgivelserne.
  • El-ledninger såvel inden for som uden for vindmølleområdet, som etableres i forbindelse med møllernes drift og nettilslutning, må kun fremføres som jordkabler.
Bemærkninger til retningslinien

For at begrænse de visuelle påvirkninger af omgivelserne skal møllerne fremstå ens i udseende.
Erfaringerne viser, at rørtårne passer bedst i landskabet og at et forhold mellem 10 % og 35 % mellem navhøjde og rotordiameter giver en harmonisk udseende mølle. En mølle med en navhøjde på fx 89 meter skal således have en rotordiameter på mellem 98 og 120 meter, svarende til en totalhøjde på 138 til 149 meter. 

I Nørrekær Enge har de eksisterende 13 vindmøller et harmoniforhold på 1,16 (16%). De nye vindmøller vil - afhængig af valg af mølletype - få et harmoniforhold på mellem 1,28 (28%) og 1,53 (53%). Det højere harmoniforhold giver mulighed for en større elproduktion fra den enkelte mølle, ligesom rotorhastigheden kan være lavere. 

10-12-2018