Tilbage
K O M M U N E P L A N

14.2.9 Vedligeholdelse

Vindmøller skal vedligeholdes, så de er driftsklare. Hvis de ikke har været i drift i et år, skal de fjernes.

Bemærkninger til retningslinien

For at skåne landskabet for unødige, ikke driftsklare vindmøller, stilles krav om at møller skal nedtages, hvis de ikke har været i drift i et år. Konkret stilles kravet som et vilkår i landzonetilladelsen. Bl.a. derfor udarbejdes plangrundlaget for vindmøller som landzonelokalplaner.

23-09-2013