Tilbage
K O M M U N E P L A N

Retningslinier

Retningslinierne udgør de overordnede rammer for kommuneplanlægningen, og fastlægger principperne for arealanvendelsen i kommunen.

Retningslinierne udgør også et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer indenfor anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen og husdyrloven. Retningslinierne, og de områdeudpegninger de medfører, angiver hvilke forhold, der skal tages hensyn til i administrationen, og hvilke konkrete skøn der skal foretages.

Planlovens § 11 stk. 2 pkt. 2 fastlægger, at kommuneplanen skal rumme retningslinier for arealanvendelsen m.v.

 

Klik på kortet eller vælg via menuen for at se bestemmelserne for det område du ønsker


 
25-11-2013