Kommuneplan forsiden

Om Kommuneplanen

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Aalborg Kommunes udvikling de kommende 12 år. Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Kommuneplanen består af:

 • hovedstruktur,
  Hovedstrukturen er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Aalborg Kommune. Den fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder.
 • retningslinier,
  Retningslinierne udgør grundlaget for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og anden lovgivning.
 • kommuneplanrammer,
  styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammer for indholdet i nye lokalplaner. Rammedelen er bygget op af bybeskrivelser, der beskriver udviklingen i byer og bydele og herunder en række rammebestemmelser for afgrænsede geografiske områder.
 • bilag og
 • tilhørende planredegørelser, som beskriver forudsætningerne for og ændringerne i den konkrete planlægning.

Kommuneplanen udvikles og ændres gennem revisioner og tillæg. Fx ved en samlet behandling af et særligt tema eller et geografisk område, eller i form af mindre ændringer i rammerne i tilknytning til en lokalplan.

Planen dækker hele Aalborg Kommune. Den digitale form dækker hele Aalborg Kommune. Der er fortsat også link til bestemmelser i kommuneplanerne for de tidligere Sejlflod, Hals og Nibe Kommuner.
 
Klik på kortet eller vælg via menuen for at se bestemmelserne for det område du ønsker.
25-11-2013
Planforslag

Forslag til Kommuneplanrevision 2021 er i høring frem til 6. august 2021.

Se mere her.

Du finder det digitale forslag til kommuneplan på dette link: Forslag til Kommuneplanrevision2021.