Kommuneplan forsiden

10.4.1 Kolonihaver

  • Koloni- og dyrkningshaver skal indgå aktivt i kommunens grøn-blå struktur.
  • De på kortet angivne kolonihaveområder udpeges som "varige".
Bemærkninger til retningslinien

Intentionen med retningslinien er, at den skal være med til at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Med kolonihaveloven (Lov om Kolonihaver, bkg. 790 af 21. juni 2007) blev begrebet "et varigt kolonihaveområde" indført. De på kortet udpegede kolonihaver er at betragte som varige, og kolonihavefunktionen er dermed sikret i disse områder.


Kolonihavehus
23-11-2009
Se også