Tilbage
K O M M U N E P L A N

DELTAG I DEBATTEN

Forside 2 0

Aalborg kommune har modtaget tre ønsker om nye boligprojekter i det nordvestligste Vejgaard – på kanten af ’Eternitten’ og ’Ø-gadekvarteret’. Disse falder ind under Byrådets strategi for byudvikling omkring +Plusbus forbindelsen, men kan ikke realiseres inden for de gældende kommuneplanrammer for området.

Dette er ’fordebat 2.0’, da de tre boligprojekter allerede i foråret 2019 var genstand for en offentlig debat. Herunder et velbesøgt borgermøde, på hvilket Rådmand Hans Henrik Henriksen oplevede så kraftig en lokal modstand mod de viste udviklingsønsker, at han sammen med By- og Landskabsudvalget besluttede at aflyse den igangværende fordebat, inden fordebatperioden var slut.

Arkitekter, bygherrer og kommune blev sendt ’tilbage til tegnebrættet’ for at revidere projekterne i dialog med beboerne og Vejgaard Samråd. Resultatet af dialogen er nu klar til en præsentation i en bredere kreds via en fordebat 2.0.

Forslagene er stadig under bearbejdning, og skal efter fordebatten detaljeres i tre lokalplanforslag med hver deres offentlige høringsperiode tilknyttet.

Projektområdet repræsenterer et bymæssigt sammenstød mellem to byområder, hvor den lavere villabebyggelse i Vejgaard mødes med Ø-gadekvarterets højere stokbebyggelser. Det er særligt begrebet ’overgang - i et byudviklingsperspektiv’, der har været et af de store temaer i dialogen mellem parterne.

Der indbydes derfor til debat igen, hvor alle i perioden fra d. 7. oktober til d. 18. november 2019, har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Send dine kommentarer

Har du ideer eller forslag til fordebatten, kan du sende dem til Aalborg Kommune i fordebat perioden den 7. oktober til den 18. november 2019.

Send dem til: plan.udvikling@aalborg.dk

eller

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Mrk. “Byudvikling ved Karnersvej”

Spørgsmål Vedr. fordebatten og den kommende planproces kan rettes til planlægger Martin Heide tlf. 9931 2036 eller plan.udvikling@aalborg.dk

BORGERMØDE
Der blev afholdt borgermøde Torsdag den 7. november kl. 19-21 i Aulaen på Filstedvejens skole., hvor Stadsarkitekt Peder Baltzer viste resultatet af den proces der har foregået siden det første borgermøde i foråret 2019. 

Se oplæg fra borgermøde d. 7. november 2019 (åbner pdf i nyt vindue)

Debathæfte
Læs det nye debathæfte Fordebat 2.0 om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej. (åbner pdf i nyt vindue)