Tilbage
K O M M U N E P L A N

5.9.V1 Stenis Enge


 
Mål

Målet er fortsat landbrugsanvendelse samt vindmøllepark.

Anvendelse

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.

Miljø

Det fastlagte opstillingsmønster for 15 vindmøller i lokalplan 14-021 medfører et konsekvensområde, inden for hvilket der ikke må opføres nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.).


45 dB(A)-støjkonsekvenskurve for fuld udbygget vindmøllepark.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal sikres harmoni i forhold til vindmølleparken i Gl. Vrå Enge.

27-11-2006
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug (kun ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 3 - 15 møller
Generatoreffekt: Min. 600 kW
Navhøjde: Max. 45 m
Vingediameter: Max. 50 m
Byggelinier: Min. 200 m fra Vildmosevej, og min. 25 m + møllens totalhøjde fra højspændings-ledningers centerlinie.

 

Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Beskyttet natur (§ 3).
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Lysegrå rørtårne.
3-bladet rotorer med omdrejningsretning med uret. 
Refleksfri vinger.
Afstand mellem møller: Max. 7 x vingediameter.
Zoneforhold
Landzone