Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.9.R4 Oppelstrup


 
Mål

Målet er at sikre de centralt beliggende søer og omgivende græsarealer, beplantning mv. som et bevaringsværdigt landskabeligt og rekreativt træk i landsbyen.


Søerne har et karakteristisk forløb i den nord-syd gående lavning.
Anvendelse

Med anvendelsesbestemmelsen ekstensiv landbrug er det hensigten, at arealerne skal kunne afgræsses.

13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Kulturspor skal sikres.
Zoneforhold
Landzone