Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.T2 Solfangeranlæg til Sønderholm Varmeværk


 
Mål

Målet er at skabe gode rammer for benyttelse af området til solfangeranlæg.

Anvendelse

Området kan anvendes til tekniske anlæg i form af solfangeranlæg.

Ortofoto 2017

Luftfoto fra 2017 over området. 
Arkitektur - Byrum og landskab

Af hensyn til de nære omgivelser lægges der vægt på, at solfangeranlægget afskærmes med beplantning.

18-06-2018
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: 2,5 m for solfangere
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Solfangeranlægget skal afskærmes med beplantningsbælter.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra Nyrupvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone