Kommuneplan forsiden

Lokalplaner og byplanvedtægter

Her finder du et oversigtskort med de gældende lokalplaner/byplanvedtægter og lokalplanforslag.

Du kan åbne den ønskede plan ved at trykke på planen i kortet (OBS knappen med lynet skal være aktiveret).

Hvis du vil vide hvilke planer, der gælder på din adresse, så tryk på "Hvad gælder for mig?" øverst til højre og søg på adressen.

Oversigt over gældende lokalplaner og byplanvedtægter

08-07-2009