Tilbage
K O M M U N E P L A N

Planredegørelse

Sammen med alle kommuneplanforslag eller forslag til kommuneplantillæg offentliggør Byrådet en redegørelse om planens baggrund og sammenhæng med anden planlægning.

Kommuneplanen ledsages også af en planredegørelse/-strategi, der laves minimum hvert 4. år i tilknytning til budgettet. Denne er byrådets instrument til at realisere kommuneplanens mål. Den oplyser om:

  • kommuneplanens væsentligste forudsætninger,
  • planlægning gennemført det forgangne år,
  • byrådets vurdering af og strategi for udviklingen det kommende år (budgetåret), indenfor de kommende 4 år (overslagsårene) og på længere sigt (12 år) samt
  • det kommende års kommuneplaninitiativer.

Derudover laves jævnlige statusredegørelse, der giver et overordnet billede af kommunens fysiske udvikling og præsenterer de økonomiske tiltag, der knytter sig til kommunens sektorer og geografiske områder.

 

Til planredegørelsen knytter der sig temakort med mere detaljerede oplysninger om planredegørelsens baggrund og indhold.


 
31-12-2006