Kommuneplan forsiden

Planstrategi 2011 - Norddanmarks vækstdynamo

Byrådet har vedtaget planstrategi 2011 endeligt, på sit møde den 23. januar 2012.

Planstrategien danner grundlag for den kommende revision af Kommuneplan 2013 og indeholder 4 hovedpunkter:

• Vækstaksen
• Nødvendige forbindelser
• Den attraktive storby
• Et godt sted at bo – hele livet

Planstrategien var i høring fra 10. maj til 10. juli 2011 og er vedtaget uden ændringer, bortset fra indføjelsen af en mulighed for at planlægge for yderligere én ny udvalgsvarebutik over 2.000 m2 bruttoetageareal i én af kommunens byer med mere end 3.000 indbyggere.

Læs mere på www.aalborgkommune.dk/planstrategi

Planstrategien kan ses her.

26-01-2012